Aktualności

Członkowie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Radzie Naukowej „Słownika biograficznego polskich strażaków”

23-02-2024

W stulecie powstania ogólnopolskiego związku strażackiego ukazał się pierwszy tom „Słownika biograficznego polskich strażaków” pod redakcją dr. Mariana Zalewskiego.

Dr Zdzisław Zasada Honorowy Prezes WTN – Laureatem konkursu „Z dziejów OSP”

12-02-2024

W dniu 3 lutego 2024 r. w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Dyplomów laureatom biorącym udział w strażackich konkursach, zorganizowanych w 2023 r. przez Zarząd Główny Związku OSP RP we współpracy z zarządem województwa mazowieckiego. Konkurs przebiegał pod patronatem prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka oraz marszałka woj. […]

Ukazał się X tom Włocławskiego Słownika Biograficznego

26-01-2024

W X tomie WSB zamieszczono 79 nowych biografii  sylwetek ludzi zasłużonych dla Włocławka oraz ludzi pochodzących z tego miasta, których osiągnięcia przyczyniły się do rozwoju swojej Małej Ojczyzny lub też przekraczały granice rodzinnego miasta, regionu i Polski na przestrzeni wielu wieków.

Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Włocławskie Towarzystwo Naukowe, utworzone 16 VI 1979 r. na Zjeździe Założycieli w Ciechocinku, jest jednym z najdłużej działających stowarzyszeń we Włocławku. Siedziba mieści się (od 1994 r.) we własnej zabytkowej kamienicy w centrum Włocławka, przy placu Wolności 20. Towarzystwo skupia w swoich szeregach osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. Działalność Towarzystwa ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych. Podejmowane badania służą głównie poznaniu bądź to różnych aspektów dziejów regionu kujawsko-pomorskiego, bądź też współczesnych problemów mieszkańców tego regionu. Formami upowszechniania wyników badań są konferencje oraz wydawnictwa. Towarzystwo było organizatorem lub współorganizatorem kilkuset konferencji (regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych), głównie historycznych, ale były też kardiologiczne, rolnicze, pedagogiczne i wiele innych.

Więcej o WTN

Włocławskie Towarzystwo Naukowe jest organizacją pożytku publicznego

KRS 0000010755

Prosimy o przekazywanie 1,5% podatku na OPP