Członkowie honorowi

Zygmunt Jerzy Wiatrowski

Członek Honorowy od 2015 r. Zygmunt Jerzy Wiatrowski urodził się 14 IV 1928 r. w Zagórowie w powiecie konińskim, Szkołę Podstawową w Zagórowie ukończył w 1945 r., Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Słupcy w 1948 r., jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) w Gdańsku — tu w 1951 r. ukończył matematykę, a w 1961 r. — […]

Stanisław Kunikowski

Członek Honorowy od 2012 r. Stanisław Kunikowski urodził się 24 I 1951 r. w miejscowości Skrzeszewy. W 1976 r. podjął pracę zawodową jako asystent w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. W latach 1976– 1994 zorganizował od podstaw Dział Miar, tworząc kolekcję metrologiczną, zaliczaną obecnie do jednej z trzech największych w Polsce. W 1979 r. […]

Szymon Kubiak

Członek Honorowy od 2006 r. Urodził 18 II 1932 r. w Żyrardowie w rodzinie rzemieślniczej. Lata przedszkolne spędził w rodzinnym domu w Milanówku. Okupację hitlerowską wraz z rodziną przetrwał na terenie Generalnego Gubernatorstwa we wsi Koziny pod Mszczonowem w województwie warszawskim. Tam też ukończył szkołę powszechną. Tuż po zakończeniu II wojny światowej przeniósł się do swojego […]

Bogdan Wawrzyniak

Członek Honorowy od 1999 r. Urodził się 2 sierpnia 1935 r. w Toruniu. Tam w 1949 r. ukończył szkołę podstawową, a następnie podjął na­ukę w szkole średniej. W 1954 r. złożył egzamin dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. Trudne warunki materialne były przyczyną, że jako młodzieniec podjął ciężką pracę fizyczną w Państwowej Komunikacji Samochodowej, pracując w […]

Mieczysław Wojciechowski

Członek Honorowy od 1995 r. Urodził się 6 X 1934 r. w Starogardzie Gdańskim. W tym mieście ukończył szkołę podstawową (1949) oraz złożył egzamin dojrzałości w 1953 r. w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących. W latach 1952-1953 pracował zawodowo w charakterze pracownika umysłowego w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Starogardzie Gdańskim. Studia historyczne odbył na UMK w […]

Stanisław Sterkowicz

Członek Honorowy od 1992 r. Urodził się 14 III 1923 r. w Pińsku. Był synem oficera Marynarki Wojennej. W Pińsku ukończył 6 klas szkoły powszechnej, a w Gdyni 4 klasy gimnazjum. Po zakończeniu kampanii wrześniowej wraz z rodzicami przeniósł się do Krakowa. We wrześniu 1940 r. S. Sterkowicz został przyjęty do Szkoły Chemicznej w Krakowie, […]

Tadeusz Reichstein

Członek Honorowy WTN od 1988 r. Urodził się 20 VII 1897 r. we Włocławku w rodzinie polskich Żydów od lat osiedlonych na Kujawach. W 1907 r. rodzina Reichsteinów przeniosła się do Zurychu w Szwajcarii. W 1920 r. T. Reichstein otrzymał z wyróżnieniem dyplom inżyniera chemika Politechniki w Zurychu. Pracę doktorską obronił w 1922 r., na […]

Jan Moll

Członek Honorowy WTN od 1984 r. Urodził się 24 X 1912 r. w Kowalewie na Pomorzu. Studia lekarskie odbył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Tours-Poitiers we Francji i ukończył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, otrzymując dyplom lekarza w dniu 24 VI 1939 r. W okresie studiów, jako „externe des Hopitaux de Poitiers”, prowadził […]