Kontakt

WŁOCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

PLAC WOLNOŚCI 20
87-800 WŁOCŁAWEK

tel. 690 314 184
e-mail: biuro@wtnwloclawek.pl

Konto bankowe: Bank PEKAO
70 1240 1981 1111 0011 2103 2848

NIP 888 10 38 885
KRS 0000010755

Biuro Włocławskiego Towarzystwa Naukowego:

Dorota Szklarska – Dyrektor Biura WTN
Wioletta Dubacka – Kierownik Sekretariatu i Kadr
Małgorzata Byczek

Biuro Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-15.00