Zamów publikację

Nie jesteśmy sklepem internetowym.
Poniższy formularz umożliwia wysłanie zainteresowania konkretną pozycją z bazy publikacji Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Po wysłaniu zapytania o publikację, otrzymasz szczegółowe informacje dotyczące możliwości zakupu.

  Zamawiana publikacja
  Szczegóły zamówienia


  Dane zamawiającego


  Adres do wysyłki


  Dodatkowe informacje


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe we Włocławku, pl. Wolności 20, 87-800 Włocławek, jako administratora danych osobowych, wyłącznie dla celów niezbędnych przy obsłudze zamówienia wydawnictwa.

  Zostałem poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności WTN we Włocławku.


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną lub telefoniczną informacji dotyczących zamawianego wydawnictwa.


  Administratorem danych osobowych jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe, pl. Wolności 20, 87-800 Włocławek. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie formularza, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO). Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie przez Ciebie z tego prawa pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.