Biblioteka Naukowa WTN

BIBLIOTEKA NAUKOWA

im. prof. Stanisława Leszka Bagdzińskiego
Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Adres

Plac Wolności 20
87-800 Włocławek

Telefon

54 232 68 45
797 871 413

Od dnia 01 lutego 2019 r. zapraszamy do korzystania z księgozbioru Biblioteki Naukowej WTN na miejscu w Czytelni, w każdą środę, w godzinach: 12.00 – 15.00.

Zwroty książek oraz podpisywanie obiegówek dla studentów realizowane będą, tak jak dotychczas, w sekretariacie WTN codziennie w godzinach 9.00 – 14.00.