Władze Włocławskiego Towarzystwa Naukowego (aktualny skład)

ZARZĄD

PREZES – prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski
WICEPREZES – dr Agnieszka Galczak-Froch
WICEPREZES – ks. dr hab. Lech Król
SEKRETARZ GENERALNY – dr Miłosz Kłobukowski
SKARBNIK – dr Fabian Nalikowski
CZŁONEK – dr Henryk Rode
CZŁONEK – mgr Arkadiusz Ciechalski

 

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY – mgr inż. Jerzy Lewandowski
CZŁONEK – mgr inż. Stanisław Pawlak
SEKRETARZ – mgr Eugeniusz Andrzejewski

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

PRZEWODNICZĄCY – mgr inż. Stanisław Wawrzonkoski
CZŁONEK – mgr Jarosław Pułanecki
CZŁONEK – dr Krzysztof Gandziarski
CZŁONEK – mgr Henryk Wasilewski
CZŁONEK – dr Wiesław Marciniak