Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Struktura sekcji

Przewodniczący
prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski
Wiceprzewodniczący
dr Agnieszka Galczak-Froch
Sekretarz
dr Wiesław Marciniak

Misja Sekcji

 • inicjowanie i upowszechnianie wiedzy o najnowszych trendach naukowych dotyczących dziedziny nauk humanistycznych i społecznych odnoszących się do pedagogiki, psychologii
  i socjologii;
 • członkowie sekcji biorą udział lub są organizatorami spotkań naukowych, sympozjów i konferencji;
 • sekcja współpracuje z innymi dyscyplinami naukowymi w ramach nauk humanistycznych i społecznych;
 • członkowie sekcji swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystują w spotkaniach z młodzieżą i studentami we Włocławku i regionie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej;
 • udział członków sekcji w działalności wydawniczej, w tym na rzecz „Zeszytów Naukowych Sekcji”;
 • udział członków sekcji w organizowanych przez WTN proseminariach naukowych i doktoranckich.

Dziedziny i dyscypliny naukowe

Dziedzina nauk humanistycznych

 • filozofia

Dziedzina nauk społecznych

 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika
 • psychologia