Posiedzenie Sekcji Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

19-11-2021

W dniu 9 listopada br. w siedzibie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, po prawie dwuletnim okresie przerwy spowodowanej pandemią coronawirusa, odbyło się posiedzenie naukowe sekcji Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.

Na zaproszenie przewodniczącego sekcji – prof. S. Kunikowskiego, wykład naukowy pt. „Problemy aktywności człowieka w różnych okresach jego życia i działania, w tym szczególnie w wieku senioralnym” wygłosił prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski – doktor honoris causa Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, członek Honorowy Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, honorowy profesor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, nestor pedagogiki, w tym Pedagogiki Pracy.
Profesor Zygmunt Wiatrowski podzielił się swoimi doświadczeniami naukowymi prowadzonymi na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku, w której był pracownikiem dydaktycznym od 2000 roku. W swoim referacie odniósł się do dzisiejszych uwarunkowań związanych z edukacją permanentną osób w wieku senioralnym, podkreślając jak ważną rolę ma miejsce edukacja osób starszych w różnych jej aspektach. Prof. Z. Wiatrowski wskazał na rolę jaką pełnią, działające od ponad  40 lat, uniwersytety trzeciego wieku w rozwoju umysłowym, fizycznym i kulturalnym. Autor wystąpienia podzielił się wątpliwościami dotyczącymi właściwego nazewnictwa tychże uniwersytetów. Uzasadnił swoje poglądy spostrzeżeniem, że istnieje kilka faz rozwoju człowieka, w tym aż 3 fazy związane z okresem po 60 – 65 roku życia, a mianowicie:
– wiek podeszły: 65 – 75 lat
– wiek starczy: 75 – 90 lat
– wiek sędziwy (nestor): powyżej 90 roku życia.
Po wygłoszonym referacie wywiązała się dyskusja, w której wzięli udział m.in. mgr Agnieszka Chmielewska, dr Wiesław Marciniak, mgr Henryk Lewandowski.
Biorąc pod uwagę, iż Profesor Zygmunt Wiatrowski za kilka miesięcy będzie obchodził swoje 94 urodziny, wszyscy obecni na sali złożyli Panu Profesorowi życzenia długich lat życia i dalszej aktywności naukowej.