Sekcja Zdrowia Publicznego

Struktura sekcji

Przewodniczący
vacat

Misja Sekcji

  • promocja zdrowia wśród społeczeństwa, w szczególności Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej;
  • popularyzowanie najnowszych osiągnieć medycyny dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych w zakresie zdrowia i jej profilaktyki;
  • udział w spotkaniach naukowych sympozjach i konferencjach naukowych;
  • prowadzenie badań naukowych i ich publikowanie w czasopismach i opracowaniach specjalistycznych, a także w wydawnictwach Towarzystwa;
  • organizowanie spotkań z uczniami włocławskich szkół, a także słuchaczami uniwersytetów III wieku, na tematy związane ze zdrowiem i zdrowym odżywianiem.

Dziedziny i dyscypliny naukowe

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

  • nauki farmaceutyczne
  • nauki medyczne
  • nauki o zdrowiu


Aktualności


Galerie


Twórczość członków sekcji