Sekcja Sportu i Turystyki

Struktura sekcji

Przewodniczący
vacat

Misja Sekcji

  • propagowanie sportu lokalnego poprzez inicjowanie i patronowanie wydarzeniom sportowym we Włocławku i regionie,
  • współpraca z organizacjami sportowymi we Włocławku i Regionie,
  • zachowanie pamięci o sportowej przeszłości Kujaw Wschodnich i Ziemi Dobrzyńskiej,
  • popularyzowanie wiedzy o sporcie regionalnym wśród młodzieży i mieszkańców,
  • zbieranie informacji i pamiątek dotyczących sportu lokalnego.

Dziedziny i dyscypliny naukowe

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

  • nauki o kulturze fizycznej


Aktualności


Galerie


Twórczość członków sekcji