Sekcja Nauk Technicznych i Przyrodniczych

Struktura sekcji

Przewodniczący
dr Mariusz Koprowski
Wiceprzewodniczący
dr Henryk Rode
Sekretarz
vacat

Misja Sekcji

 • popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i szeroko pojętej ekologii, wśród młodzieży oraz mieszkańców Włocławki i okolic;
 • rozwijanie świadomości ekologicznej;
 • organizacja konferencji i seminariów z zakresu ochrony środowiska ekologicznego iii;
 • inicjowanie i patronowanie wydarzeniom spowodowanym środowiskiem przyrodniczym regionu, które uwzględniają Kujaw i Ziemię Dobrzyńską.

Dziedziny i dyscypliny naukowe

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

 • architektura i urbanistyka
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria chemiczna
 • inżynieria lądowa i transport
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Dziedzina nauk rolniczych

 • nauki leśne
 • rolnictwo i ogrodnictwo
 • technologia żywności i żywienia
 • weterynaria
 • zootechnika i rybactwo

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodnicznych

 • astronomia
 • informatyka
 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki chemiczne
 • nauki fizyczne
 • nauki o ziemi i środowisku

Dziedzina nauk społecznych

 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna