Spacer po ,,Ogrodzie na pompce’’ – spotkanie plenerowe Sekcji Nauk Technicznych i Przyrodniczych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

09-10-2018

W dniu 21 września 2018 roku odbyło się plenerowe spotkanie członków Sekcji Nauk Technicznych i Przyrodniczych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Parku im. H. Sienkiewicza, w odnowionej części tzw. ,,Ogrodzie na pompce’’. W ramach Programu: Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku przeprowadzono działania informacyjno-edukacyjne: Jestem przyjacielem przyrody. Zaproszeni zostali członkowie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz zainteresowani mieszkańcy Włocławka do spaceru po ,,Ogrodzie na pompce’’. Jest on częścią zrewitalizowanego Parku Miejskiego im. Henryka Sienkiewicza, na odcinku od torów kolejowych do mostu drogowego drogi krajowej nr 91.

Ustawione tablice edukacyjne, wiata i olbrzymi globus, ścieżki rowerowe, rzeka, ptaki wodne, różne gatunki starych, dorodnych drzew jak i dosadzonych pozwalają nie tylko na wspaniały wypoczynek, ale jak najbardzej na przeprowadzenie lekcji przyrody ,,na żywo”. Obecne zagospodarowanie parku sprzyja więc przebywaniu na tym terenie dzieciom i młodzieży oraz osobom starszym.
Zebranych po terenie ogrodu oprowadziła mgr inż. Maria Balakowicz – członek Sekcji Nauk Technicznych i Przyrodniczych WTN, Centrum Edukacji Ekologicznej, Zarządu Okręgu LOP, a informacji o ptakach występujących na terenie parku udzielała mgr Beata Studzińska.