Sekcja Nauk Historycznych

Struktura sekcji

Przewodniczący
dr Agnieszka Galczak-Froch
Wiceprzewodniczący
mgr Dariusz Chrobak
Sekretarz
mgr Marek Prus

Misja Sekcji

  • popularyzacja historii lokalnej wśród młodzieży i mieszkańców,
  • organizacja konferencji poświęconych historii Kujaw Wschodnich i Ziemi Dobrzyńskiej,
  • inicjowanie i patronowanie wydarzeniom, dotyczącym przeszłości Regionu,
  • zbieranie informacji i pamiątek, dotyczących historii lokalnej,
  • uczestnictwo w wydarzeniach historycznych we Włocławku i Regionie.

Dziedziny i dyscypliny naukowe

Dziedzina nauk humanistycznych

  • archeologia
  • historia
  • nauki o kulturze i religii
  • nauki o sztuce

Dziedzina nauk teologicznych

  • nauki teologiczne