We własnej siedzibie

W tym trudnym czasie nadzieję na wyjście z impasu dawało posiadanie od 1987 r. własnego budynku, którym była zabytkowa trzykondygnacyjna kamienica (o powierzchni użytkowej 600 mkw.) przy placu Wolności 20. Stało się tak dzięki staraniom ówczesnego zarządu WTN z prezesem prof. Zbigniewem Gertychem na czele, życzliwości władz miasta, a także ogromnej pomocy ze strony wicewojewody włocławskiego Stanisława L. Bagdzińskiego. Budynek wymagał gruntownego remontu, co wiązało się z koniecznością gromadzenia środków na realizację tego przedsięwzięcia. Wykonawcą dokumentacji technicznej i prac remontowych było Włocławskie Przedsiębiorstwo Zagraniczne Arpex-Modern.

Remont trwał kilka lat i odbywał się etapami, co wiązało się z ograniczonymi środkami finansowymi przeznaczanymi na ten cel. Wyremontowane poszczególne pomieszczenia szybko znajdowały swoje nowe przeznaczenie. Już 16 października 1991 r. WTN otworzyło tu własną ,,Księgarnię Regionalną’’, której ambicją było posiadanie w swojej ofercie jak największej liczby wydawnictw o regionie – tych publikowanych współcześnie, jak i antykwarycznych. Kilka miesięcy później, 16 czerwca 1992 r., w remontowanej wciąż siedzibie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze WTN.

Na przełomie września i października 1994 r. biuro WTN, zbiory biblioteczne (wraz z wyposażeniem, czyli regałami i skrzynkami katalogowymi) oraz magazyn własnych wydawnictw zostały przeniesione do wyremontowanej siedziby przy placu Wolności 20. Tym samym zakończyła się piętnastoletnia tułaczka i WTN rozpoczęło nowy rozdział swojej działalności. Ten ponaddwudziestoletni okres został dobrze wykorzystany. Biblioteka dysponowała wypożyczalnią (65 mkw.), czytelnią (35 mkw.) i pomieszczeniami magazynowymi (w piwnicy). Dział wydawnictw otrzymał osobne pomieszczenia i magazyn (w piwnicy) na własne wydawnictwa. Kilka lat później – 1 stycznia 1999 r. – powstała Oficyna Wydawnicza ,,Lega’’, która rozlokowała się w kilku pomieszczeniach. Również dział zajmujący się organizacją konferencji, a przede wszystkim biuro WTN znalazły właściwe miejsce do pracy. Jest też sala konferencyjna im. Antoniego Kotełki (pierwszego prezesa WTN) na 120 miejsc.

Posiadanie własnego budynku, z jednej strony, dało impuls do dynamicznego rozwoju we wszystkich płaszczyznach działalności statutowej, z drugiej – gmach ten jest opoką, na której WTN może wesprzeć się w trudnych organizacyjnie i finansowo latach.