Zeszyty Naukowe WTN, tom VI

Zeszyty Naukowe Sekcji Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, zeszyt 1

AUTOR:
REDAKTOR:
Stanisław Kunikowski
ISBN:
FORMAT:
b5
STRON:
268
WYDANO:
Włocławek
CENA:
25

 

W niniejszym tomie Zeszytów Naukowych WTN zamieszczono 18 artykułów, pióra 20 autorów, w tym 2 osób spoza Sekcji Pedagogiki, Psychologii i Socjologii WTN. Spektrum omawianych zagadnień w czasopiśmie jest zróżnicowane, jednakże treści pokrywają się z zakresem działalności Sekcji. Sekcja powołana została do istnienia w 2004 roku przez prof. zw. dr hab. Zygmunta Wiatrowskiego, który pełnił obowiązki przewodniczącego Sekcji do 2009 roku. Po tym czasie kontynuację zadań, wielce istotnych i twórczych dla środowiska naukowego Włocławka i okolic, przejął prof. dr hab. Stanisław Kunikowski zostając także redaktorem Zeszytów Naukowych Sekcji Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, t. VI, z. 1.