Architektura Włocławka w latach 1918–1939

AUTOR:
Michał Pszczółkowski
REDAKTOR:
ISBN:
978-83-60150-78-8 (WTN)
978-83-7729-491-8 (Księży Młyn Dom Wydawniczy)
FORMAT:
205-280
STRON:
340
WYDANO:
Włocławek – Łódź
CENA:
NAKŁAD WYCZERPANY

Michał Pszczółkowski – doktor habilitowany w zakresie architektury, autor licznych publikacji w zakresie historii architektury i ochrony zabytków. W latach 2008 – 2010 był autorem koncepcji i głównym koordynatorem projektu Exploseum w Bydgoszczy. W 2018 roku uzyskał habilitację na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W 2017 r. został laureatem Nagrody im. Oskara Haleckiego w X edycji konkursu „Książka Historyczna Roku” za publikację „Kresy nowoczesne. Architektura na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1921-1939”. Stypendysta Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego (2011. 2019). W latach międzywojennych Włocławek był największym miastem powiatowym ówczesnego województwa warszawskiego, przeżył ważny okres rozwoju, co wpłynęło na jego strukturę, przestrzeń i architekturę. Wówczas ostatecznie ukształtował się obraz centralnej części miasta – powstało wiele interesujących budynków, odzwierciedlających zjawiska zachodzące w architekturze polskiej i europejskiej. Tak różnorodne budownictwo zasługuje na uwagę i należyte opracowanie, co podkreślił w swojej książce pt.”Architektura Włocławka w latach 1918–1939”. Autor naszkicował obraz włocławskiej architektury międzywojennej, sięgając często po cenne materiały źródłowe, w swojej książce przywraca pamięć o obiektach, które zajmują ważne miejsce w zabudowie miejskiej, tworząc niejednokrotnie całe enklawy architektoniczne. Szczegółowo opisuje poszczególne budowle, przedstawia twórców realizacji i historię obiektów, analizuje budowle pod względem architektonicznym i artystycznym. Walorem publikacji jest jej strona ilustracyjna, bogato wypełniona ikonografią dotyczącą planów i projektów architektonicznych oraz zdjęciami obiektów, zarówno istniejących, jak i tych które zniknęły z pejzażu miasta. Publikacja wydana przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe oraz Księży Młyn Dom Wydawniczy. Książka powstała z udziałem środków finansowych, przyznanych autorowi w 2019 r., w ramach stypendium artystycznego Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

SPIS TREŚCI

Wstęp

ROZDZIAŁ I
Spuścizna lat zaborów

ROZDZIAŁ II
Uwarunkowania rozwoju miasta w II Rzeczypospolitej

ROZDZIAŁ III
Architekci

ROZDZIAŁ IV
Urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne i infrastruktura miasta

ROZDZIAŁ V
Architektura miasta

ROZDZIAŁ VI
Dziedzictwo Włocławka na tle zjawisk w architekturze II Rzeczypospolitej

ROZDZIAŁ VII
Zamiast zakończenia

Źródła i literatura
Spis ilustracji