Włocławek. Widoki miasta do 1939 r.

AUTOR:
REDAKTOR:
Stanisław Kunikowski
ISBN:
83-88115-23-5
FORMAT:
STRON:
87
WYDANO:
Włocławek
CENA:
80,00
NAKŁAD WYCZERPANY

Publikacja ilustruje zabudowę miasta, układ ulic, wygląd budynków sakralnych i miejskich, a także najciekawsze wydarzenia z życia społecznego, kulturalnego i politycznego jego mieszkańców w latach od XVII wieku do 1939 roku. Album posiada następujący układ tematyczny: panoramy i widoki ogólne, rzeki i mosty, ulice, obiekty sakralne, obiekty miejskie, pomniki, a także widoki z życia Włocławka. Na zaprezentowany zbiór składa się 150 fotografii ilustrujących miasto.
Album wydano z pomocą finansową Urzędu Miejskiego we Włocławku.