Ciechocinek.

Dzieje uzdrowiska

AUTOR:
REDAKTOR:
Szymon Kubiak
ISBN:
83-88115-37-5
FORMAT:
STRON:
608
WYDANO:
Włocławek
CENA:
200,00
NAKŁAD WYCZERPANY

Niniejsza publikacja jest utrwaleniem tych wszystkich wydarzeń oraz ich twórców, które miały znaczący wpływ na rozwój uzdrowiska. Zawarte w publikacji rozdziały składają się na całość obrazu rozwijającego się uzdrowiska jako aglomeracji mającej jeden główny cel, jakim jest niesienie pomocy chorym. Z Ciechocinkiem związanych było wiele wybitnych postaci, które poświęcając swoje zdolności, myśli twórcze i ogromne zaangażowanie, współtworzyły uzdrowisko. Zespół redakcyjny, pragnąc przypomnieć sylwetki tych osób, postanowił zamieścić ich krótkie biogramy. Książkę zamyka wybór publikacji dotyczących uzdrowiska Ciechocinek, za lata 1838-1998. Zawiera on ważniejsze prace opublikowane w czasopismach naukowych i popularnonaukowych, popularnonaukowych także publikacje zwarte. Jest to cenny materiał bibliograficzny. Podstawą opracowania stały się materiały zebrane przez Jana Hibnera. Ostateczny kształt, po uzupełnieniu brakujących pozycji bibliograficznych, nadał i opracował Jan Wiaderny. Publikacja przedstawia historyczny obraz dziejów uzdrowiska Ciechocinek, a także rozwój lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji nie tylko w Ciechocinku, ale i w Polsce. Książka przeznaczona jest m.in. dla kuracjuszów, wczasowiczów, turystów, sympatyków tego pięknego uzdrowiska, a przede wszystkim mieszkańców Ciechocinka.