Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Tom 36

Środowisko przyrodnicze Kujaw i ziemi dobrzyńśkiej. Ekologia i ochrona środowiska

AUTOR:
REDAKTOR:
Witold Stankowki
ISBN:
FORMAT:
b5
STRON:
364
WYDANO:
Włocławek
CENA:
35

 

Publikacja współfinansowana przez:

 • Gminę Miasta Włocławek w ramach umowy Nr KSP.K.526.30.2023
 • Fundację ANWIL w ramach projektu „Budujemy mosty” – umowa Nr 22/BM/2023
 • środki otrzymane przez WTN w ramach 1,5 % OPP

SPIS TREŚCI

Od Redakcji (Witold Stankowski) – 13

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 1. Ks. Wojciech Hanc (1941–2021). Członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego (1981–2021), wieloletni rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Ks. Zdzisław Pawlak) –  15
 2. Dr inż. Edward Czubakowski (1941–2021). Członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, prezes zarządu w latach 2007–2008 (Władysław Kubiak) – 17
 3. Andrzej Szczepański (1946–2021). Krajoznawca, przewodnik turystyczny, regionalista, muzealnik, publicysta, autor opracowań dotyczących historii i kultury regionu, twórca i redaktor „Biuletynu Przewodnickiego” (Henryk Wasilewski) – 19
 4. Ks. Witold Konstanty Kujawski (1938–2021). Wieloletni członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek rady naukowej Włocławskiego Słownika Biograficznego, profesor Wydziału Teologii UMK w Toruniu (Ks. Antoni Poniński) – 21

ARTYKUŁY

 1. Witold Lenart, Zarys predykcji przemian klimatycznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej –  25
 2. Zygmunt Babiński, Michał Habel, Zaniechanie budowy Kaskady Dolnej Wisły a problem ekologii i gospodarki na erozyjnym odcinku poniżej Zbiornika Włocławskiego – 53
 3. Maria Palińska, Edukacja ekologiczna w obliczu wyzwań XXI wieku  – 73
 4. Jerzy K. Garbacz, Mariusz Kozakiewicz, Ewa Kopkowska, Adsorpcja — fizykochemiczny fundament zjawisk powierzchniowych i międzyfazowych – 89

 

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

 1. Jakub Szachewicz, Miejsca upamiętnienia walk obronnych 1920 r. na terenie Włocławka – 129
 2. Grzegorz Gołębiewski, Józef Falkowski z Zadusznik — bohater wojny polsko- -bolszewickiej 1920 roku i jego późniejsze losy – 149
 3. Jadwiga Wiśniewska, Działalność Ligi Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku na rzecz środowiska naturalnego Włocławka i regionu  – 177
 4. Jarosław Kołtuniak, Społeczeństwo Piotrkowa Kujawskiego w świetle zachowanych ksiąg metrykalnych z lat 1826–1850  – 193

 

MISCELLANEA

 1. Anna Batorczak, Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 roku – 229
 2. Karol Jankowski, Ocena potencjału bezpieczeństwa energetycznego Polski w zakresie paliwa gazowego i ropy naftowej w kontekście ich dywersyfikacji – 241

RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Stanisław Burmistrzak, Znamię epoki. Ludzki los utrwalony w historii Kujaw Leśnych i Borowych (Henryk Wasilewski) – 259
 2. Był tu wśród nas…: wspomnienia o ks. dr. hab. Józefie Dębińskim, pod redakcją Władysława Stawickiego (Ks. Krzysztof Konecki)  – 263
 3. Władysław Kubiak, Słownik Biograficzny Oni tworzyli historię gminy Wielgie (Stanisław Kunikowski) –  265
 4.  Józef Nowakowski, Łowiczek. Dzieje wsi, parafii i kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża (Stanisław Kunikowski) – 267
 5. Tomasz Łaszkiewicz, Brześć Kujawski 1918–1939. Problemy społeczne małego miasta w Drugiej Rzeczypospolitej (Michał Raczkowski) – 270
 6. Jerzy Lewandowski, Księga Pamiątkowa wydana z okazji 70. rocznicy urodzin Jerzego Ludwika Lewandowskiego (Adam Wróbel) – 275
 7. Lubraniec i okolice. Historia, kultura, sztuka, t. 1, pod redakcją dk. Waldemara Rozynkowskiego (Michał Raczkowski) – 281

Z ŻYCIE WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

 • Sprawozdanie zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z działalności za rok 2020 (Dorota Szklarska) – 287
 • Sprawozdania z działalności sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2020 –  293
 • Sekcja Filologiczno-Artystyczna (Adam Wróbel) – 293
 • Sekcja Nauk Historycznych (Agnieszka Galczak-Froch) – 297
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2020 (Jerzy Lewandowski) – 298
 • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności za rok 2020 (Zygmunt Gdaniec) – 300
 • Sprawozdanie zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z działalności za rok 2021 (Dorota Szklarska) – 301
 • Sprawozdania z działalności sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2021 –  308
 • Sekcja Filologiczno-Artystyczna (Adam Wróbel) – 308
 • Sekcja Nauk Historycznych (Agnieszka Galczak-Froch) – 315
 • Sekcja Nauk Technicznych i Przyrodniczych (Maria Palińska) – 319
 • Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii (Stanisław Kunikowski) – 321
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2021 (Jerzy Lewandowski) – 322
 • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności za rok 2021 (Zygmunt Gdaniec) – 326
 • Sprawozdanie zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z działalności za rok 2022 (Dorota Szklarska) – 327

BIBLIOGRAFIA

 • Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2020 (wybór) (opracowała Elżbieta Zaborowska) – 333
 • Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2021 (wybór) (opracowała Elżbieta Zaborowska) – 339

KALENDARIUM

 • Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2020 (opracowała Elżbieta Zaborowska) – 343
 • Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2021 (opracowała Elżbieta Zaborowska) -349