Zapraszamy do publikacji tekstów w kolejnym tomie czasopisma naukowego „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”.

03-04-2024

W tym roku planujemy wydanie kolejnego tomu 37, którego tematem przewodnim będzie Architektura miejsc oraz przestrzeni Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

W tomie tym pragniemy ukazać architekturę regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej na
przestrzeni dziejów. Kujawy i ziemia dobrzyńska z racji swojego centralnego usytuowania na
ziemiach polskich doświadczyły wielu zmian, przemian w obrębie linearnego postrzegania
dziejów. Regiony te stały się świadkami różnego rodzaju przemian społeczno-politycznych w wyniku zaborów, wojen światowych i innych zdarzeń. Celem tego tomu będzie pokazanie oblicza zmian, przeobrażeń zachodzących w architekturze na przykładzie różnych budowli, kościołów, gmachów, budynków, domów, kamienic, a także planów architektonicznych, inwestycyjnych, które zostały zrealizowane lub miały być realizowane w przyszłości. Można to zauważyć na przykładzie architektury w szczególności miast a także wsi Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

Zapraszamy do kontaktu na adres mailowy: biuro@wtnwloclawek.pl do dnia 15 kwietnia 2024 r.

prof. dr hab. Witold Stankowski -redaktor naczelny czasopisma