Nominacja członków Włocławskiego Towarzystwa Naukowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

12-04-2024

Informujemy, że Senat Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2024 r. pozytywnie zaopiniował kandydatury dra Zdzisława Zasady – Honorowego Prezesa Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i dr Urszuli Kempińskiej – członka Włocławskiego Towarzystwa Naukowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

Nowym Profesorom Kujawskiej Szkoły Wyższej serdecznie gratulujemy,  życząc dalszych osiągnieć i sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy dydaktyczno-naukowej.