Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Tom 35

Życie społeczne i kulturalne we Włocławku w okresie międzywojennym

AUTOR:
REDAKTOR:
Stanisław Kunikowski
ISBN:
FORMAT:
b5
STRON:
200
WYDANO:
Włocławek
CENA:
25

 

Publikacja współfinansowana przez:

 • Fundację ,,ANWIL dla Włocławka’’ w ramach umowy Nr 19/BM/2020
 • środki otrzymane przez WTN w ramach 1% OPP

SPIS TREŚCI

Od Redakcji (Stanisław Kunikowski) – 9

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 1. Dr Stefan Paczkowski, członek założyciel Włocławskiego Towarzystwa Naukowego (Stanisław Kunikowski) – 11
 2. Ks. dr hab. Józef Dębiński, wieloletni członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego (Władysław Kubiak) – 13

ARTYKUŁY

 1. Michał Pszczółkowski, Środowisko architektoniczne Włocławka lat międzywojennych – 15
 2. Ks. Henryk Witczak, Działalność zakonów i zgromadzeń zakonnych na rzecz społeczności Włocławka w okresie międzywojennym – 31
 3. Eliza Sutkowska, Działalność kulturotwórcza Oddziału Kujawskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego we Włocławsku w 20-leciu międzywojennym – 61

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

 1. Tomasz Michalski, Włocławskie stacje paliw w okresie międzywojennym – 87
 2. Agnieszka Galczak-Froch, Księgi ludności jako źródło badań – 105
 3. Grzegorz Gołębiewski, Tajne opinie o burmistrzach miast powiatu włocławskiego z 1934 r. – 115

RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Dorota Kalinowska, Wigilia po kujawsku: pokoleniowe przemiany kulinarne (Agnieszka Galczak-Froch) -121
 2. Monografia II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika we Włocławku, pod redakcją Henryka Wasilewskiego, Koła Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika we Włocławku (Stanisław Kunikowski) – 122
 3. 450 lat Almae Matris Vladislaviensis. Księga Jubileuszowa, pod redakcją  Jacka Szymańskiego (ks. Lech Król) -124
 4. Michał Pszczółkowski, Architektura Włocławka w latach 1918 – 1939 (Tomasz Wąsik) – 127
 5. Adam Kosecki, Miasta kujawskie w średniowieczu. Lokacje, ustrój i samorząd miejski  (Władysław Kubiak) – 131
 6. Jerzy Pietraszewski, Wojenne drogi rotmistrza P. (Stanisław Kunikowski) – 134

Z ŻYCIE WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

 • Sprawozdanie zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego  z działalności za rok 2019 (Zdzisław Zasada) – 137
 • Sprawozdanie z działalności sekcji naukowych Włocławskiego  Towarzystwa Naukowego za rok 2019 – 162
 • Sekcja Filozoficzno-Artystyczna (Adam Wróbel) -162
 • Sekcja Nauk Historycznych (Agnieszka Galczak-Froch) – 169
 • Sekcja Nauk Technicznych i Przyrodniczych (Maria Palińska) -174
 • Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii (Stanisław Kunikowski) -176
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2019 (Jerzy Lewandowski) – 178
 • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności za rok 2019 (Zygmund Gdaniec) -180

BIBLIOGRAFIA

 • Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2019 (wybór)  (opracowała Barbara Ziółkowska) – 181

KALENDARIUM

 • Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2019  (opracowała Danuta Byczyńska) -187