Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Tom 32

Wisła w życiu regionu

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
b5
STRON:
288
WYDANO:
Włocławek
CENA:
27

 

Publikacja współfinansowana przez:
– Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach umowy UM_KN- I.616.1.106.2017
– Fundację ,,ANWIL dla Włocławka’’
– Gminę Miasto Włocławek w ramach umowy Nr KSP.18 2017
– środki otrzymane przez WTN w ramach 1% OPP

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Adam Wróbel
O pochodzeniu nazwy królowej polskich rzek oraz o nazwach jej kujawskich i dobrzyńskich dopływów – 9

Władysław Kubiak
Osadnictwo olęderskie wybranych powiatach (brzeski, kowalski, przedecki i radziejowski) położonych w dorzeczu Wisły w XVIII wieku – 35

Stanisław Kunikowski
Handel wiślany w rozwoju gospodarczym Włocławka – 55

Tomasz Dziki, Grzegorz Gołębiewski
Z badań nad listą poległych w obronie Wisły i Włocławka w sierpniu 1920 r -71

Andrzej Kwiatkowski
Budowa stopnia wodnego na rzece Wiśle we Włocławku (1959-1972) – 93

Zbigniew Brenda
Zbiornik Włocławski jako czynnik rozwoju gospodarczego podregionu włocławskiego -113

Maria Balakowicz
Ekologiczne znaczenie Wisły dla Włocławka i okolic – 129

Maria Palińska
Wykorzystanie rzeki Wisły do edukacji przyrodniczej i ekologicznej -151

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Tomasz Michalski
Młyn Motorowy,,Syszyce’’ we Włocławku (1921-1977) w świetle źródeł archiwalnych -161

Tomasz Cybulski
Łaźnie miejskie we Włocławku na podstawie XX-wiecznej prasy lokalnej -183

RECENZJE I OMÓWIENIA

Dorota Kalinowska, Gzik, żur i prażucha. Tradycje kuchni kujawskiej (Elżbieta Sobolewska) -219

Marek Sandecki, Włocławek nad Wisłą. Żegluga od czasów najdawniejszych do końca ery parowców (Stanisław Kunikowski) -220

Kazimierz Rulka, Wokół słowa drukowanego i pisanego (Adam Wróbel) – 223

Ks. Kazimierz Skoczylas, Wartości religijno-moralne młodzieży ponadgimnazjalnej Kujaw wschodnich (ks. Wojciech Hanc) – 226

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Sprawozdanie zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z działalności za rok 2017 (Zdzisław Jan Zasada) – 229

Sprawozdania z działalności sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2017 – 248

Sekcja Filologiczno-Artystyczna (Adam Wróbel) – 248

Sekcja Nauk Historycznych (Agnieszka Galczak-Froch) – 256

Sekcja Nauk Prawnych i Administracyjnych (Fabian Nalikowski) – 259

Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii (Stanisław Kunikowski) – 260

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2017 (Jerzy Lewandowski) – 265

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności za rok 2017 (Andrzej Twardzik) – 266

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2016 (wybór) (opracowała Barbara Ziółkowska) – 269

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2016 (opracowała Danuta Byczyńska) – 277