Zygmunt Jerzy Wiatrowski.

Działalność zawodowa, naukowa i społeczna

AUTOR:
REDAKTOR:
Zdzisław Jan Zasada
ISBN:
978-83-60150-70-2
FORMAT:
b5
STRON:
86
WYDANO:
Włocławek
CENA:

 

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
w dniu 19 czerwca 2015 roku, w uznaniu zasług za długoletnią działalność służącą rozwojowi Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, nadało profesorowi zwyczajnemu doktorowi habilitowanemu Zygmuntowi Jerzemu Wiatrowskiemu Godność Członka Honorowego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Opracowanie okolicznościowe biografii profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Zygmunta Jerzego Wiatrowskiego jest pokłosiem tej uroczystości i już ósmą z tej serii publikacją wydaną przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe. Członkowie Honorowi Włocławskiego Towarzystwa Naukowego upamiętnieni na kartach tego cyklu opracowań:

• prof. dr hab. med. Jan Moll (1912-1990) -1984 r.
• prof. dr Tadeusz Reichstein (1897-1996) -1988 r.
• prof. dr hab. med. Stanisław Sterkowicz (1923-2011) -1992 r.
• prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski (ur. 1934) -1995 r.
• prof. dr hab. inż. Bogdan Marian Wawrzyniak (ur. 1935) -1999 r.
• prof. dr hab. med. Szymon Kubiak (ur. 1932) -2006 r.
• dr hab. prof. WSHE Stanisław Kunikowski (ur. 1951) -2012 r.
• prof. dr hab. Zygmunt Jerzy Wiatrowski (ur. 1928) -2015 r.

Uroczyste wręczenie wydawnictwa Członkowi Honorowemu nastąpiło w dniu 6 listopada 2015 roku, podczas posiedzenia Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, które odbywało się w poszerzonym gronie o przedstawicieli członków Komisji Rewizyjnej WTN, Sądu Koleżeńskiego WTN. W spotkaniu uczestniczyli także Członkowie Honorowi WTN oraz władze Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.