Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Tom 33

Organizacje społeczne we Włocławku po 1918 r. W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
b5
STRON:
288
WYDANO:
Włocławek
CENA:
27

 

Publikacja współfinansowana przez:
– Gminę Miasto Włocławek w ramach umowy Nr KSP.K.5.2018
– Fundację ,,ANWIL dla Włocławka’’ w ramach umowy Nr 1/2018
– Fundację Humanitarną we Włocławku
– środki otrzymane przez WTN w ramach 1% OPP

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Ks. Lech Król
Katolickie organizacje naukowe powstałe we Włocławku po 1918 roku – 11

Władysław Kubiak, Henryk Wasilewski
Działalność organizacji społecznych we Włocławku na przełomie XIX/XX wieku i w pierwszych latach niepodległości RP – 29

– Władysław Kubiak
Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie u progu odzyskania niepodległości przez Polskę (1886-1918) – 31

– Henryk Wasilewski
Kulturotwórcza i patriotyczna działalność Oddziału Kujawskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego we Włocławku u progu odzyskania przez Polskę niepodległości i w okresie międzywojennym 1918-1939 – 45

Zdzisław Jan Zasada
Czyn niepodległościowy Włocławskiej Ochotniczej Straży Ogniowej i straży powiatu włocławskiego w latach 1918-1920 – 59

Daniel Sroka
Organizacje społeczno-kulturalne we Włocławku w okresie międzywojennym (1918-1939) – 73

Stanisław Kunikowski
Stowarzyszenia o charakterze kulturalnym, naukowym i popularnonaukowym we Włocławku w latach 1945-1989 – 105

Wiesław Marciniak
Funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego we Włocławku po 1990 roku – 125

Maria Palińska
Działalność organizacji ekologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej na przykładzie Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Ligi Ochrony Przyrody – Okręg we Włocławku – 139

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Elżbieta Kossecka, Michał Raczkowski
Gdy na Kujawach odradzała się Polska. Ze wspomnień Ireny z Bojańczyków Haack – 159

Jerzy Lewandowski
Fundacja Humanitarna we Włocławku w dwudziestolecie działalności charytatywnej – 171

Stanisław Lewandowski
50 lat działalności koła PTG we Włocławku 1968-2018 – 195

RECENZJE I OMÓWIENIA

Robert Stodolny, Żydzi, komunizm, antysemityzm. Aleksandrów Kujawski – analiza przypadku (Przemysław Nowicki) – 209

Józef Boczarski, Lata sześćdziesiąte XX wieku we Włocławku (Stanisław Kunikowski) – 212

Tomasz Rojewski, Ilustrowane Echa Włocławskie 18811918 (Agnieszka Galczak-Froch) – 214

Piotr Papiernik, Dominik Kacper Płaza, współpraca: Rafał Brzejszczak, Piotr Kittel, Leszek Kotlewski, Adam Myrta, Joanna Wicha, Piotr Wroniecki, Park Kulturowy Wietrzychowice. Na europejskim szlaku megalitów (Władysław Kubiak) – 216

„Studia Włocławskie”, t. 20, 2018 (ks. Kazimierz Rulka) – 223

Zbigniew Piotr Sołtysiński, Dwory szlacheckie powiatu aleksandrowskiego  (Stanisław Kunikowski) – 228

Władysław Kubiak, Adam Wróbel, Dzieje Gminy Wielgie (ks. Józef Dębiński) – 230

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Sprawozdanie zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z działalności za rok 2018 (Adam Wróbel) – 235
Sprawozdania z działalności sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2018
Sekcja Filologiczno-Artystyczna (Adam Wróbel) – 249
Sekcja Nauk Historycznych (Agnieszka Galczak Froch) – 254
Sekcja Nauk Prawnych i Administracyjnych (Fabian Nalikowski) – 256
Sekcja Nauk Technicznych i Przyrodniczych (Maria Palińska) – 257
Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii (Stanisław Kunikowski) – 260
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2018 (Jerzy Lewandowski) – 265
Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności za rok 2018 (Andrzej Twardzik) – 266

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw Wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2017. Wybór (opracowała Barbara Ziółkowska) – 267

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw Wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2017. (Danuta Byczyńska) – 275