Włocławski Słownik Biograficzny, Tom I

AUTOR:
REDAKTOR:
Stanisław Kunikowski
ISBN:
83-88115-75-8
83-88115-80-4
FORMAT:
b5
STRON:
196
WYDANO:
Włocławek
CENA:
70,00

 

W maju 2004 r. został wydany pierwszy tom Włocławskiego Słownika Biograficznego pod red. Stanisława Kunikowskiego. W omawianym tomie zamieszczono 118 nowych biografii sylwetek ludzi zasłużonych dla Włocławka oraz ludzi pochodzących z tego miasta, których osiągnięcia przyczyniły się do rozwoju swojej Małej Ojczyzny lub też przekraczały granice rodzinnego miasta, regionu i Polski na przestrzeni wielu wieków. Wydano z pomocą finansową Urzędu Miasta Włocławek, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

WYKAZ HASEŁ I TOMU WŁOCŁAWSKIEGO SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO

1. Adamecki Jan
2. Andrzejewski Roman
3. Andrzejkowicz Czesław
4. Apanowicz Cyprian Adam
5. Arentowicz Józef
6. Arentowicz Zdzisław Walenty
7. Aspis Bogumił
8. Aspis Aleksandra
9. Augsburg Albert
10. Augsburg Samuel Jan
11. Bagdziński Stanisław Leszek
12. Barthel de Weydenthal Przemysław Antoni Marian
13. Bauer Ludwik Teodor
14. Bettmann Edward
15. Bielski Jan
16. Bogdański Antoni
17. Bojarski Zbigniew Leon
18. Borowski Antoni
19. Borowy Stanisław
20. Bouchard (Buszard) Ludwik Aleksander
21. Bubnow Bogdan Edward
22. Byszewski Antoni Władysław
23. Centkowski Jan
24. Chajkowski Jerzy Wojciech
25. Chwilczyński Marian Tadeusz
26. Damalewicz Stefan
27. Danilewicz Zielińska Maria
28. Dąbrowski Henryk
29. Drzewicki Maciej
30. Dziejowski Bolesław Emil
31. Ernest Jerzy
32. Gerko Włodzimierz Mieczysław
33. Godlewski Feliks
34. Godlewski Leszek
35. Górzyński Władysław
36. Grajnert Jan Paweł
37. Grąbczewski Aleksander Henryk
38. Grotkowski Sebastian
39. Haack Fryderyk Wilhelm Aleksander
40. Haack Hugo
41. Iwanicki Józef
42. Jarnuszkiewicz Czesław
43. Jóźwiak Franciszek
44. Klonowic Acernus Sebastian Fabian
45. Korszyński Franciszek Salezy
46. Kossowski Henryk Piotr
47. Kościuszko Andrzej Tadeusz Bonawentura
48. Kowalewski Leszek
49. Kowalewski Przemysław Stanisław Kazimierz
50. Kownacki Henryk Paweł
51. Koziński Józef
52. Królikowska Henryka
53. Kuncewiczowa Maria Zofia
54. Kunka Bolesław
55. Kwiatkowski Franciszek (Kułak Feliks)
56. Laszenko Aleksander
57. Lech Janina
58. Librowski Stanisław
59. Łada (Ładewski, Ładowski) Kazimierz
60. Łapka (od 1581 Łapczyński) Walenty
61. Łubieński Maciej
62. Majczyńska Julia Romualda
63. Makuch Tomasz
64. Manowski Waldemar
65. Mazierski Stanisław
66. Mazurek Józef
67. Michler Zygmunt
68. Misiąg Ignacy
69. Mniewski Dionizy
70. Moll Jan Witold
71. Moszyński Piotr z Bnina, z Mosiny, z Radlina
72. Mühsam Hugo
73. Murzynowski (Suszycki) Stanisław
74. Noakowski Stanisław Witold
75. Nowakowska Aniela Marianna
76. Olszakowski Antoni Franciszek
77. Olszewski Józef
78. Oporowski Władysław (właściwie Władysław z Oporowa)
79. Pęczarski Feliks
80. Piasecki Zygmunt
81. Pieszkański Jerzy
82. Piętka Walenty
83. Piotr z Bnina Moszyński zob.: Moszyński Piotr z Bnina, z Mosiny, z Radlina
84. Płoszay Leon
85. Płoszczyński Franciszek
86. Ponikowski Stanisław w zakonie Franciszek
87. Popiel Jan Kazimierz
88. Rakowska Franciszka
89. Reichstein Tadeusz
90. Roliński Jan Arkadiusz
91. Romatowski Stanisław
92. Romatowski Wojciech
93. Rzeczycki Stanisław
94. Sforski (Sworski) Narcyz Marcelin w zakonie Ksawery
95. Sisinius (Sysyniuz, Zyznowicz, Kąkol) Maciej
96. Skarżyński Stanisław Jakub
97. Solikowski Jan Dymitr
98. Stampe Jakub Krystian Henryk
99. Stankiewicz Leon
100. Steinike Wilhelm Ludwik Teodor
101. Szczepański Józef Dionizy
102. Szczygłowska Maria
103. Szczygłowski Wojciech Adam
104. Szewczyk Maria
105. Teodorczyk Mieczysław Roman, przybrane nazwisko: Opolski Tadeusz
106. Turczynowicz Adrian
107. Wiliński Tadeusz
108. Władysław z Oporowa zob.: Oporowski Władysław (właściwie Władysław z Oporowa)
109. Wodka Mikołaj z Kwidzyna, zw.: Polonus, Abstemius
110. Wojciechowska Danuta, przybrane nazwiska: Wysocka, Orłowska
111. Wolska Leokadia
112. Wyszyński Stefan
113. Zaręba Jan
114. Zdzitowiecki Stanisław Kazimierz
115. Zirkwitz Rudolf Henryk
116. Żak Jan Stanisław
117. Żuchowska Magdalena
118. Żuchowski Maciej