Ubezpieczenia społeczne rolników

AUTOR:
Bogdan M. Wawrzyniak
Bolesław Wojtasik
REDAKTOR:
ISBN:
83-88155-91-X
FORMAT:
STRON:
100
WYDANO:
Włocławek
CENA:
36,00

 

Rolnicy należą do jedynej grupy zawodowej, która najpóźniej dostąpiła dobrodziejstwa płynącego z powszechnego prawa do ubezpieczenia społecznego. Utrzymywanie przez wiele lat rolników poza systemem nie miało swego uzasadnienia merytorycznego. Przyjęta koncepcja polityki społecznej w pierwszych latach powojennych całkowicie wykluczała wspieranie ludzi starych na wsi. Ubezpieczenia społeczne oznaczają system świadczeń zapewniających pracownikom i ich rodzinom określoną pomoc z publicznych funduszy składkowych. Początki ubezpieczeń społecznych zanotowano już w XIX wieku. Publikacja zawiera szczegółowy przebieg i działania dążenia społeczeństwa do wprowadzenia ubezpieczeń społecznych rolników.