Tak rodziła się niepodległość.

W 100-lecie powstania wolnej Polski

AUTOR:
REDAKTOR:
Zbigniew Paweł Kruszewski
Zdzisław Jan Zasada
ISBN:
978-83-60348-94-9 (TNP)
978-83-60150-76-4 (WTN)
FORMAT:
b5
STRON:
453
WYDANO:
Płock-Włocławek
CENA:
40,00 zł, (rabat 50%, 20,00 zł)

 

W publikacji zamieszczono materiały pokonferencyjne, zawierające referaty i doniesienia przedstawione na konferencji 11 listopada 2018 r. odnoszące się do stanu wiedzy na temat budowy niepodległej Polski w 1918 r.
Wydano z pomocą finansową Gminy Miasta Włocławek.

Spis treści

Przedmowa

Krzysztof Budziński
Zarys organizacji i działalności Polskiej Organizacji Wojskowej na obszarze 4. Obwodu Rypin w latach 1916–191

Dariusz Chrobak
Działania oświatowe i społeczne w procesie odzyskania i utrwalenia niepodległości w okolicach Czernikowa na ziemi dobrzyńskiej

Marian Cieślak
Dwa wydarzenia – jeden pomnik. Historia projektu Pomnika Poległych Obrońców Wisły 1920 roku
we Włocławku

Agnieszka Galczak-Froch
Ruchy migracyjne ludności wiejskiej na Kujawach Wschodnich w przededniu I wojny światowej
(1900–1914)

Grzegorz Gołębiewski
Rocznicowe uroczystości państwowe w Gąbinie w latach 1928–1931

Krystyna Grochowska-Iwańska
Płocczanki na drogach do Niepodległej

Lech Kościelak
System kas chorych w budowie odrodzonej Polski

Anna Nadolska
Melpomena w służbie Niepodległej. Polska scena teatralna w Bydgoszczy (1918/1919–1920)

Ryszard Parzęcki
Z historii poradnictwa zawodowego w Polsce na przełomie XIX/XX wieku

Paweł Piotrowski
Działalność Związku Peowiaków na Mazowszu Płockim i Kujawach w latach 1930–1939

Anna Prokopiak-Lewandowska
Odbudowa samorządu terytorialnego w Kowalu w latach 1918–1939

Arkadiusz Rzepkowski
Skład narodowościowy II Rzeczypospolitej w świetle pierwszego powszechnego spisu ludności
z 1921 roku

Wojciech Jerzy Skotnicki
Harcerze Włocławka w walce o niepodległość (1914‒1920)

Michał Sokolnicki
Płocka organizacja Polskiej Partii Socjalistycznej wobec wojny z Rosją Sowiecką w latach 1919–1920

Robert Stodolny
Ku Polsce samorządowej: Komitet Obywatelski Kujawski oraz miejscowe Komitety Obywatelskie Aleksandrowa Kujawskiego, Ciechocinka i Włocławka

Anna Maria Stogowska
Organizacja polskiego samorządu miejskiego w Płocku pod kierunkiem doktora Aleksandra Macieszy

Hanna Szczechowicz
Administracja i samorząd Kujaw wschodnich oraz w ziemi dobrzyńskiej w 1918 roku

Jolanta Załęczny
Patriotyczny przekaz zawarty w losach uczestników walk o niepodległość 1914–1920

Zdzisław Jan Zasada
Czyn niepodległościowy Włocławskiej Ochotniczej Straży Ogniowej i straży powiatu włocławskiego w latach 1914–1920

Agnieszka Zdrojewska, Marta Walczak
Obrońcy Wisły 1920 Roku – bohaterem Akademickiego Zespołu Szkół we Włocławku