Świat wypalony w glinie

Archetypy i symbole w życiu i twórczości Stanisława Zagajewskiego

AUTOR:
Paulina Grzonka
REDAKTOR:
ISBN:
978-83-60150-75-7
FORMAT:
b5
STRON:
184
WYDANO:
Włocławek
CENA:
20,00

 

 

 

 

 

Publikacja poświęcona jest postaci i twórczości Stanisława Zagajewskiego, osoby popularnej we Włocławku, a także w środowiskach twórczych, instytucjach wystawienniczych i muzealnych w Polsce i za granicą. Autorka ukazuje sylwetkę Artysty, Jego bogaty dorobek jak również proces rozwoju osobowości Zagajewskiego, Jego indywidualnych cech psychicznych. Zamierzeniem autorki jest odczytanie i skomentowanie biografii jak i poszczególnych motywów twórczości artysty. Istotnym narzędziem badań jest teoria archetypów i symboli szwajcarskiego psychiatry Carla Gustawa Junga. Książka zaopatrzona jest w płytę CD, na której znajdują się fotografie prac artysty. Publikację wydano z pomocą finansową Gminy Miasta Włocławek w ramach umowy Nr KSP.K.6.2018 oraz Fundacji „CEPELIA”- Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie

SPIS TREŚCI
SŁOWO OD WYDAWCY
WSTĘP

ROZDZIAŁ I
ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ STANISŁAWA ZAGAJEWSKIEGO

Wprowadzenie
Fakty z życia
Twórczość
„Inna” biografia
Stanisław Zagajewski o sobie samym
Wypowiedzi o Zagajewskim
Filmy dotyczące życia i twórczości Stanisława Zagajewskiego
Komentarz
Podsumowanie

ROZDZIAŁ II
RZECZYWISTOŚĆ SYMBOLICZNA W ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI STANISŁAWA
ZAGAJEWSKIEGO

Wprowadzenie
Rzeczywistość symboliczna związana z procesem rzeźbienia w glinie
Postaci symboliczne związane z rolą społeczną Zagajewskiego
Podsumowanie

ROZDZIAŁ III
PSYCHIKA INWIDUALNA I ROZWÓJ OSOBOWOŚCI STANISŁAWA
ZAGAJEWSKIEGO W UJĘCIU PSYCHOLOGII ANALITYCZNEJ CARLA GUSTAWA JUNGA

Wprowadzenie
Rozwój osobowości Stanisława Zagajewskiego
Archetypy indywiduacji w rozwoju psychiki Stanisława Zagajewskiego
Podsumowanie

ROZDZIAŁ IV
ANALIZA I INTERPRETACJA TWÓRCZOŚCI STANIAŁAWA ZAGAJEWSKIEGO

Wprowadzenie
Tematyka
Tworzywo
Faktura
Materiały źródłowe
Analiza twórczości Stanisława Zagajewskiego
Ptaki
Zwierzęta
Wazony
Maski/twarze
Matka Boska
Chrystus
Piety
Ołtarze
Postacie historyczne
Motywy i wątki w twórczości Stanisława Zagajewskiego
Natura/dzikość
Twarz/maska
Chaos
Matka z dzieckiem
Treści archetypowe w twórczości Stanisława Zagajewskiego
Cień
Anima
Osobowość maniczna
Jaźń

ROZDZIAŁ V
STANISŁAW ZAGAJEWSKI JAKO JEDNOSTKA TWÓRCZA

Proces twórczy w ujęciu psychologii analitycznej
Twórczość symptomatyczna
Twórczość wizjonerska
Wnioski

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA
BIBLIOGRAFIA
INDEKS FOTOGRAFII
INDEKS NAZWISK