Religijność na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej w czasach staropolskich

AUTOR:
REDAKTOR:
Andrzej Mietz
ISBN:
83-88500-56-2
FORMAT:
STRON:
208
WYDANO:
Włocławek
CENA:
54,00

 

W publikacji umieszczono materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, zorganizowanej 30 maja 2003 roku, na Wydziale Humanistycznym WSHE przez Zakład Dziejów Religii. Tematem konferencji była Religijność na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej w czasach staropolskich. Uczestnicy konferencji reprezentowali krajowe ośrodki uczelniane świeckie i katolickie (Bydgoszcz, Gniezno-Poznań, Płock, Słupsk, Toruń, Włocławek). Niniejsza publikacja zawiera wszystkie referaty wygłoszone na konferencji, na której największą uwagę skupiono na organizacji kultu religijnego, życiu moralno-religijnym oraz duchowości i treściach ideowych religijności. Poszczególne referaty stanowią przegląd aktualnych zainteresowań przynajmniej części badaczy zajmujących się tą problematyką.