Piotrków Kujawski w okresie międzywojennym (1918 – 1939 r.)

AUTOR:
Jarosław Kołtuniak
REDAKTOR:
ISBN:
978-83-60150-86-3
FORMAT:
b5
STRON:
72
WYDANO:
Włocławek-Piotrków Kujawski
CENA:
NAKŁAD WYCZERPANY

Jest to kolejne chronologiczne opracowanie historii Piotrkowa Kujawskiego przygotowane przez Jarosława Kołtuniaka. Żadne z dotychczasowych nie wyczerpało wszystkich tematów dotyczących tej miejscowości, chociażby ze względu na trudności odnalezienia informacji źródłowych w jednym miejscu z powodu skromnego stanu zachowania materiałów archiwalnych. Należało więc wykonać czasochłonne badania, aby zdobyć cenne informacje o wydarzeniach z lat międzywojnia. Autor dużo uwagi poświęca ludziom i ich wpływowi na codzienne życie Piotrkowa w tym okresie. Publikacja składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy stanowi o zmianach w przynależności administracyjnej Piotrkowa. Drugi opisuje dzieje miejscowej parafii rzymskokatolickiej i związanych z nią organizacji. Trzeci ukazuje obraz Piotrowa Kujawskiego w sferze gospodarczej i w różnych aspektach sfery społecznej. Prezentuje także działalność żydowskiego okręgu bożniczego. Książka zawiera wiele informacji dotąd nieznanych. Pojawiają się nowe fakty, nazwiska, daty, dzięki czemu wiedza na temat Piotrkowa Kujawskiego staje się coraz szersza i bogatsza.