Piotrków Kujawski w II połowie XIX wieku (do 1914 r.)

AUTOR:
Jarosław Kołtuniak
REDAKTOR:
ISBN:
978-83-60150-84-9
FORMAT:
b5
STRON:
64
WYDANO:
Włocławek-Piotrków Kujawski
CENA:

 

Dzieje Piotrkowa Kujawskiego Jarosław Kołtuniak opublikował po raz pierwszy w 2002 r. Jednak ze względu na małą objętość, nie mógł zaprezentować dość znacznej części, dziejów Piotrkowa Kujawskiego. Od czasu poprzedniego wydania książki, autor dotarł również do wielu źródeł, które dotychczas nie były dostępne, m.in. przechowywane w zasobach Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, które pozwoliły przedstawić sylwetki ostatnich burmistrzów Piotrkowa Kuj. do 1870 r., czy też nieznane fakty z dziejów Parafii Rzymskokatolickiej św. Jakuba w Piotrkowie Kuj., w tym szczegóły rozbudowy kościoła parafialnego w pierwszej połowie lat 60-tych XIX w.

Poszczególne rozdziały obejmują zagadnienia związane z przynależnością administracyjną Piotrkowa Kuj. i gminy, w okresie od II połowy XIX w. aż do 2014 r. W rozdziale drugim autor zaprezentował, w oparciu o pozyskane materiały źródłowe, dzieje Parafii Rzymskokatolickiej św. Jakuba w Piotrkowie Kuj.  Trzeci zaś rozdział, zatytułowany „Z życia codziennego Piotrkowa Kuj. i okolic, począwszy od lat 60-tych XIX w. po rok 1914”,  zawiera interesujące dla Czytelnika informacje dotyczące demografii, życia społecznego, gospodarczego, ochrony zdrowia, a także dzieje gminy żydowskiej. Całość wieńczy podsumowanie oraz – bardzo rozbudowana o nowe źródła – bibliografia. Publikacja stanowi istotne kompendium wiedzy o dziejach Piotrkowa Kujawskiego od II połowy XIX w. do wybuchu
I wojny światowej w 1914 roku.