Ofiary zbrodni katyńskiej spośród mieszkańców województwa pomorskiego (1939 r.).

Kujawsko-Pomorska Lista Katyńska

AUTOR:
Władysław Kubiak
REDAKTOR:
ISBN:
978-83-60150-71-9
FORMAT:
b5
STRON:
550
WYDANO:
Włocławek
CENA:
NAKŁAD WYCZERPANY

W czerwcu 2016 r. nakładem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego ukazała się druga publikacja podejmująca tematykę tragicznych wydarzeń z wiosny 1940 r. dotyczących zbrodni katyńskiej. Autor książki dr Władysław Kubiak przy opracowywaniu wydawnictwa skorzystał z szerokiej bazy materiału źródłowego

i literatury pokrewnej, przybliżając czytelnikom historię „Zbrodni Katyńskiej” ze szczególnym uwzględnieniem rodzimego regionu oraz częstokroć ofiar poniesionych przez ich własnych krewnych. W publikacji zamieszczono następujące rozdziały:

I. Województwo pomorskie w 1939 roku.
II. Polska wobec III Rzeszy i ZSRR do 1939 roku.
III. Zbrodnia katyńska.
IV. Analiza społeczno-demograficzna ofiar zbrodni katyńskiej z województwa
pomorskiego.
V. Uznani za zmarłych. Postępowanie rodzin w sądach po 1945 roku.
VI. Upamiętnienie zamordowanych na Pomorzu i Kujawach.

Lista ofiar zbrodni katyńskiej z Kujaw i Pomorza zamieszczona w publikacji zawiera ogółem 1989 nazwisk stanowiących prawie 10% wszystkich ofiar tego bestialstwa. Wykaz ten odnotowuje:

• zamordowanych w Katyniu z województwa pomorskiego (urodzonych w woj. pomorskim) – 150 osób,
• zamordowanych w Katyniu z województwa pomorskiego (urodzonych poza woj. pomorskim) – 640 osób,
• zamordowanych w Charkowie z województwa pomorskiego (urodzonych w woj. pomorskim) – 122 osoby,
• zamordowanych w Charkowie z województwa pomorskiego (urodzonych poza woj. pomorskim) – 367 osób,
• zamordowanych w Miednoje z województwa pomorskiego (urodzonych w woj. pomorskim, służących w Policji Państwowej) – 153 osoby,
• zamordowanych w Miednoje z województwa pomorskiego (urodzonych poza woj. pomorskim, służących w Policji Państwowej) – 195 osób,
• zamordowanych w Miednoje funkcjonariuszy Straży Granicznej, Żandarmerii
i więziennictwa z województwa pomorskiego – 45 osób,
• Osoby z województwa pomorskiego na Ukraińskiej Liście Katyńskiej, w tym:

– Oficerowie Wojska Polskiego urodzeni w woj. pomorskim na Ukraińskiej Liście
Katyńskiej – 11 osób,
– Oficerowie Wojska Polskiego urodzeni poza woj. pomorskim na Ukraińskiej Liście
Katyńskiej – 215 osób,
– Policjanci urodzeni w woj. pomorskim na Ukraińskiej Liście Katyńskiej – 25 osób,
– Policjanci urodzeni poza woj. pomorskim na Ukraińskiej Liście Katyńskiej – 37
osób,
– Funkcjonariusze Straży Więziennej z woj. pomorskiego na Ukraińskiej Liście
Katyńskiej – 3 osoby,
– Funkcjonariusze Straży Granicznej z woj. pomorskiego na Ukraińskiej Liście
Katyńskiej – 4 osoby,
– Cywile urodzeni w woj. pomorskim na Ukraińskiej Liście Katyńskiej – 4 osoby,
– Cywile urodzeni poza woj. pomorskim na Ukraińskiej Liście Katyńskiej – 18 osób,

Publikacja współfinansowana została ze środków budżetu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego.