Materiały do dziejów rezydencji w Polsce, Kujawy wschodnie, T. I, cz. 2

AUTOR:
REDAKTOR:
Stanisław Kunikowski
ISBN:
83-88115-12-X całość
83-88115-35-9 t. I, cz. 2
FORMAT:
b5
STRON:
299
WYDANO:
Włocławek
CENA:
58,00
NAKŁAD WYCZERPANY

W publikacji zamieszczono wyniki badań omawiające czternaście obiektów rezydencjonalnych zlokalizowanych na terenie Kujaw wschodnich. Rezydencje opracowane w T. I, cz. 2: Aleksandrów Kujawski – zespół pałacowy, Choceń – dwór, Chodeczek – dwór, Dębice – zespół dworski, Jarantowice – dwór, Olganowo – zespół dworski, Osiecz Wielki – pałac, Płowce – dwór, Redecz Kalny – zespół dworski, Rutkowice – zespół dworski, Sułkowo – dwór, Świętosław – zespół dworski, Wieniec – zespół pałacowy, Wistka Królewska – dwór. Wydano z pomocą finansową Komitetu Badań Naukowych, Generalnego Konserwatora Zabytków, Urzędu Miasta Włocławka.

Wykaz rezydencji opracowanych w T. I, cz. 2:

1.     Aleksandrów Kujawski – zespół pałacowy
2.     Choceń – dwór
3.     Chodeczek – dwór
4.     Dębice – zespół dworski
5.     Jarantowice – dwór
6.     Olganowo – zespół dworski
7.     Osiecz Wielki – pałac
8.     Płowce – dwór
9.     Redecz Kalny – zespół dworski
10.  Rutkowice – zespół dworski
11.  Sułkowo – dwór
12.  Świętosław – zespół dworski
13.  Wieniec – zespół pałacowy
14.  Wistka Królewska – dwór