Kary długoterminowe. Ich zasadność, celowość i skutki.

AUTOR:
Marek Urbaniak
REDAKTOR:
ISBN:
978-83-60150-87-0
FORMAT:
b5
STRON:
296
WYDANO:
Włocławek
CENA:
NAKŁAD WYCZERPANY

Publikacja zawiera rozważania na temat kary 25 lat pozbawienia wolności oraz kary dożywotniego pozbawienia wolności, które zostały oparte na podstawie badań naukowych przeprowadzonych w trzech zakładach karnych: Bydgoszczy, Koronowie oraz Potulicach. Praca dała bardzo interesujące postulaty de lege ferenda, podzielając trafność postulatów wysuwanych wcześniej przez innych autorów. Są one o tyle ciekawe, że idą w kierunku przeciwnym, aniżeli zrealizowany nowelą z 7 lipca 2022 r., która zaostrzyła znacząco polskie prawo karne.