Jubileusz 500–lecia relokacji królewskiego miasta Kowal

AUTOR:
REDAKTOR:
Zdzisław Jan Zasada
ISBN:
978-83-940761-3-9 (UM Kowal)
978-83- 60150-77-1 (WTN)
FORMAT:
b5
STRON:
192
WYDANO:
Włocławek - Kowal
CENA:
publikacja nieodpłatna

 

Materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej w Kowalu w dniu 30 kwietnia 2019 r. z okazji mijającej w 2019 roku rocznicy 500-lecia relokacji królewskiego miasta Kowala. Publikacja powstała dla przypomnienia oraz podkreślenia długowiecznej historii, jednego z małych miast polskich, w którym urodził się Kazimierz III – przyszły król polski.

 

Spis treści

Przedmowa

Anna Prokopiak-Lewandowska
Przyczynek do problematyki lokacji i relokacji Kowala oraz innych miast kujawskich

Adam Kosecki
Samorząd miasta Kowala w XV wieku

Mariusz Szczepaniak
Morfonogeneza Kowala – próba lokalizacji grodu wraz z innymi ważnymi obiektami

Zdzisław Jan Zasada
Z przeszłości powiatu kowalskiego od połowy XIII w. do końca istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Marek Zbigniew Osmałek
Polityka Kazimierza Wielkiego i innych władców polskich wobec ludności żydowskiej w okresie średniowieczna

Jerzy Giergielewicz
Geneza, nazewnictwo oraz okoliczności zmian ulic i placów w mieście Kowalu

Eugeniusz Gołembiewski
Pamięć o Kazimierzu Wielkim w jego rodzinnym mieście Kowalu

Arkadiusz Ciechalski
Praca wychowawcza Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu wokół bohatera szkoły Kazimierza Wielkiego

Zbigniew Kurpiński
Kazimierz Wielki i miasto jego urodzenia na walorach filatelistycznych