Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

XI kadencja Zarządu (22 V 2012-23 VI 2016)

AUTOR:
REDAKTOR:
Zdzisław Jan Zasada
ISBN:
978-83-60150-72-6
FORMAT:
b5
STRON:
80
WYDANO:
Włocławek
CENA:
publikacja nieodpłatna
NAKŁAD WYCZERPANY

Wydana w czerwcu 2016 r. publikacja prezentuje analizę efektów pracy i działań XI kadencji Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego (22 V 2012-23 VI 2016), w tym także 159 osobowego grona członków (stan na dzień 31 V 2016 r.), licznych sympatyków oraz instytucji współpracujących z Towarzystwem. Szczegółowo zebrane dane i sondaże przeprowadzone wśród członków WTN w okresie poprzedzającym Walne Zebranie (24 VI 2016), pozwoliły nakreślić kierunki poczynań dla nowych władz WTN na całą kadencję 2016-2020.