Spotkanie władz Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z Posłem na Sejm RP Marcinem Skonieczką

08-03-2024

W siedzibie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego odbyło się spotkanie, podczas którego prezes WTN prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski gościł posła Marcina Skonieczkę. W spotkaniu wziął udział także dr Tadeusz Trocikowski – członek WTN.  Głównym tematem rozmowy były sprawy dalszego rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej, najstarszej uczelni niepublicznej w województwie kujawsko-pomorskim, założonej w 1995 r. przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
Rozmowy dotyczyły m.in.:
– rozwoju kierunków technicznych: energetyka, logistyka, inżynieria mechaniczna.
– rozwoju kierunku administracja ze szczególnym uwzględnieniem specjalności fundusze europejskie,
– rozwoju oferty studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych dotyczących m.in. Odnawialnych Źródeł Energii – elektromobilności, magazynowania energii, zarządzania funduszami europejskimi,
– rozwoju Filii KSW w Siemianowicach Śląskich i Grudziądzu poprzez uruchomieniu studiów magisterskich na Zarządzaniu i na Energetyce.
– budowanie partnerstwa dla wdrażania transferu wiedzy, innowacji i technologii do gospodarki, w tym tworzenia innowacyjnego otoczenia biznesu,
– rozwoju procesów umiędzynarodowienia Uczelni poprzez rekrutację studentów z zagranicy.

Jak zapowiedział Pan Poseł Marcin Skonieczka była to pierwsza, ale i nie ostatnia wizyta w naszym Towarzystwie. Takie spotkania będą odbywały się cyklicznie, co zapewne przyczyni się do wzmocnienia akademickości Włocławka i ułatwi włączenie się w proces rozwoju nauki na rzecz gospodarki Włocławska i regionu.