Spotkanie władz Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z Posłem na Sejm RP Marcinem Skonieczką

08-03-2024


Źródło: Włocławskie Towarzystwo Naukowe