Spotkanie Sekcji Nauk Prawnych i Administracyjnych

13-04-2015

Przewodniczący Sekcji Nauk Prawnych i Administracyjnych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego dr Fabian Nalikowski zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 16.15 w sali 22 (II piętro) w siedzibie WTN – Plac Wolności 20, Włocławek. Spotkanie będzie poświęcone zatwierdzeniu planu działalności Sekcji na 2015 r. oraz ustaleniu dalszego harmonogramu posiedzeń Sekcji.

Proponowane zagadnienia badawcze:
1. Założenia perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
2. Rewitalizacja szansą dla miast – założenia do projektu ustawy o rewitalizacji.
3. Związki i porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.
Możliwe jest także zaproponowanie innych tematów badawczych. Propozycje proszę przesyłać na adres: fabian.nalikowski@wp.pl
Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedstawionymi powyżej zagadnieniami.
Wstęp wolny. Zapraszamy.