Spotkanie Sekcji Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

13-04-2015

Przewodniczący Sekcji Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Włocławskiego Towarzystwa Naukowego dr Marek Stefański zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w sali 22 (II piętro) w siedzibie WTN – Plac Wolności 20, Włocławek.

Proponowany porządek zebrania :

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
2. Ekonomiczne aspekty zanieczyszczania lasów w Polsce.
3. Promocja książki pt. „ Zapiski Kujawsko – Dobrzyńskie’’ t. 29.
4. Sprawy organizacyjne ( udział w zebraniach członków Sekcji, opłacanie składek członkowskich, terminarz zebrań na 2015 r.).
Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedstawionymi powyżej zagadnieniami. Wstęp wolny. Zapraszamy.