Spotkanie członków i sympatyków Sekcji Filologiczno-Artystycznej WTN

23-02-2018

17 lutego br. odbyło się otwarte zebranie członków i sympatyków Sekcji Filologiczno-Artystycznej WTN, któremu przewodniczyli: dr Adam Wróbel – przewodniczący Sekcji, profesor nadzw. Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz mgr Henryk Wasilewski – wiceprzewodniczący Sekcji. W zebraniu uczestniczyła grupa seniorów, przybyła na zaproszenie mgr Wiesławy Milczarek; uczestniczyli również członkowie rodzin osób związanych z Sekcją.

Celem spotkania było przede wszystkim zwiedzenie włocławskiej bazyliki katedralnej oraz poznanie zbiorów włocławskiego muzeum diecezjalnego. O bogatej historii włocławskiej katedry i o znajdujących się w niej pamiątkach przeszłości i dziełach sztuki interesująco opowiadał Henryk Wasilewski, polonista, instruktor krajoznawstwa i przewodnik PTTK; bogate zbiory muzealne przedstawił ksiądz Zbigniew Łukasik, dyrektor placówki. Spotkanie dokumentował fotograficznie mgr Arkadiusz Ciechalski, polonista i regionalista z Kowala.

Władza Sekcji Filologiczno-Artystycznej planuje więcej tego typu spotkań, które potwierdzają, że Włocławskie Towarzystwo Naukowe ma charakter otwarty, a jego działalność służy nie tylko członkom WTN, ale wszystkim osobom zainteresowanym nauką i kulturą naszego nadwiślańskiego miasta oraz regionu.