“Odpowiedzialność pracodawców w dziedzinie ochrony praw pracowniczych”

17-04-2015

“Odpowiedzialność pracodawców w dziedzinie ochrony praw pracowniczych” – totytuł IV Włocławskiego Sympozjum o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy adresowane do pracodawców, służb bhp, studentów i osób zainteresowanych problematyką bezpiecznej pracy. Sympozjum odbyło się w ramach 6 Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości.

Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz Włocławskie Towarzystwo Naukowe; przy współpracy z Oddziałem Okręgowym PCK we Włocławku, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Włocławku i Komendą Miejską PSP we Włocławku.