Dr Katarzyna Wieniecka nowym Rektorem Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

11-03-2024

W związku ze złożoną rezygnacją, z przyczyn osobistych, prof. dr. hab. Jerzego Garbacza z funkcji rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Zarząd Włocławskiego Towarzystwa Naukowego jako założyciel i organ prowadzący Szkołę, po zasięgnięciu pozytywnej opinii senatu Uczelni, z dniem 7 marca br. powołał na stanowisko rektora Panią dr Katarzynę Wieniecką, na okres dokończenia kadencji władz uczelni tj. do 31 sierpnia 2024 r.
Nowa Pani Rektor jest Włocławianką, doktorem nauk ekonomicznych, wieloletnim wykładowcą w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.