Członkowie WTN – dr Władysław Kubiak, dr Adam Wróbel – autorami publikacji monograficznej „Dzieje Gminy Wielgie”

24-10-2018

W październiku 2018 r. ukazała się książka poświęcona dziejom gminy Wielgie, autorstwa dra Władysława Kubiaka i dra Adama Wróbla – członków Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Obejmuje ona całość dziejów gminy Wielgie, blisko 700 lat.
Przedmiotem opracowania historycznego są dzieje gminy Wielgie w granicach powiatu lipnowskiego w ziemi dobrzyńskiej w ujęciu chronologicznym. Omawiają historię od czasów prehistorycznych, aż po najnowsze czasy.

Dzieje Gminy Wielgie opracowane zostały w ośmiu rozdziałach obejmujących łącznie 962 strony. W I rozdziale zaprezentowane są informacje dotyczące pradziejów, herbu gminy, właścicieli i dziejów poszczególnych oraz wyjaśnienie etymologii i nazwy wszystkich wsi, jezior i rzeczek, strumieni. II rozdział to prezentacja uwarunkowań przyrodniczych występujących na obszarze gminy Wielgie. W rozdziale III zawarte są informacje o rozwoju osadnictwa w ziemi dobrzyńskiej i kształtowaniu się życia w różnych obszarach, takich jak szkolnictwo, życie religijne i sprawy gospodarcze do 1795 r. W rozdziale IV zostały przedstawione dzieje Wielgiego i okolicznych miejscowości – w okresie niewoli narodowej do odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. Rozdział V obejmuje okres międzywojenny. Rozdział VI poświęcony jest okresowi II wojny światowej, podobny, kompleksowy charakter ma rozdział VII, przedstawiający kształtowanie się wiedzy ludowej. Natomiast VIII rozdział to współczesna Gmina Wielgie.
Autorzy prowadzili kilkuletnie badania min. w archiwach państwowych Bydgoszczy
i we Włocławku, archiwach diecezjalnych we Włocławku i Płocku. Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Centralnym Archiwum Wojskowym. Źródłem wiedzy były również wywiady oraz archiwa prywatne mieszkańców Gminy Wielgie. Opracowanie zrecenzowane zostało przez prof. nadzw. dr hab. Stanisława Kunikowskiego – członka Honorowego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, rektora Kujawskiej Wyższej Szkoły we Włocławku.
Promocja książki miała miejsce 6 października w sali widowiskowej Ośrodka Kultury
w Wielgiem, a także 12 października – w trakcie inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kujawskiej Szkoły Wyższej.