Współpraca międzynarodowa – dr Tadeusz Trocikowski

Międzynarodowa współpraca naukowa jest czynnikiem rozwoju regionalnego oraz wspiera budowanie gospodarki opartej na wiedzy wykorzystując do tego międzynarodowy transfer wiedzy, technologii i innowacji.

[…]

… w życiu każdego z nas zdarzają się ważne momenty, spotkania, zdarzenia, które zapamiętujemy na zawsze.

            W czasie pobytu z rodziną w Paryżu spotkała mnie rzecz bardzo przyjemna, wręcz nieprzewidywalna.  Zadzwonił do mnie Pan Kazimierz Piotr Lubicz-Zaleski – wybitny polski specjalista w zakresie fizyki jądrowej, wykładowca na najważniejszych uniwersytetach amerykańskich i francuskich, obecnie pełniący zaszczytną i bardzo ważną funkcję Prezesa Instytutu Historii i Literatury Polskiej, zarządzającego słynną – już od czasów A. Mickiewicza i A. Czartorystkiego – Biblioteką Polską w Paryżu.

[…]