Jerzy Pietraszewski

  • popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i szeroko pojętej ekologii, wśród młodzieży oraz mieszkańców Włocławka i okolic;
  • rozwijanie świadomości ekologicznej obywateli;
  • organizacja konferencji i seminariów z zakresu ochrony środowiska i ekologii;
  • inicjowanie i patronowanie wydarzeniom dotyczącym środowiska przyrodniczego regionu ze szczególnym uwzględnieniem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.

W dniu 21 września 2018 roku odbyło się plenerowe spotkanie członków Sekcji Nauk Technicznych i Przyrodniczych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Parku im. H. Sienkiewicza, w odnowionej części tzw. ,,Ogrodzie na pompce’’. W ramach Programu: Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku przeprowadzono działania informacyjno-edukacyjne: Jestem przyjacielem przyrody. Zaproszeni zostali członkowie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz zainteresowani mieszkańcy Włocławka do spaceru po ,,Ogrodzie na pompce’’. Jest on częścią zrewitalizowanego Parku Miejskiego im. Henryka Sienkiewicza, na odcinku od torów kolejowych do mostu drogowego drogi krajowej nr 91.

(more…)

Przewodnicząca Sekcji Nauk Technicznych i Przyrodniczych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego mgr inż. Maria Balakowicz zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 16.00 w sali 22 (II piętro) w siedzibie WTN – Plac Wolności 20, Włocławek.

(more…)