Jerzy Pietraszewski

… w życiu każdego z nas zdarzają się ważne momenty, spotkania, zdarzenia, które zapamiętujemy na zawsze.

            W czasie pobytu z rodziną w Paryżu spotkała mnie rzecz bardzo przyjemna, wręcz nieprzewidywalna.  Zadzwonił do mnie Pan Kazimierz Piotr Lubicz-Zaleski – wybitny polski specjalista w zakresie fizyki jądrowej, wykładowca na najważniejszych uniwersytetach amerykańskich i francuskich, obecnie pełniący zaszczytną i bardzo ważną funkcję Prezesa Instytutu Historii i Literatury Polskiej, zarządzającego słynną – już od czasów A. Mickiewicza i A. Czartorystkiego – Biblioteką Polską w Paryżu.

[…]

  • popularyzacja historii lokalnej wśród młodzieży i mieszkańców,
  • organizacja konferencji poświęconych historii Kujaw Wschodnich i Ziemi Dobrzyńskiej,
  • inicjowanie i patronowanie wydarzeniom, dotyczącym przeszłości Regionu,
  • zbieranie informacji i pamiątek, dotyczących historii lokalnej,
  • uczestnictwo w wydarzeniach historycznych we Włocławku i Regionie.

Protokół z posiedzenia sekcji z dn. 7 czerwca 2017 r.

(more…)

Propozycje tematów prelekcji członków Sekcji Nauk Historycznych WTN

(more…)