Współpraca międzynarodowa – dr Tadeusz Trocikowski

Międzynarodowa współpraca naukowa jest czynnikiem rozwoju regionalnego oraz wspiera budowanie gospodarki opartej na wiedzy wykorzystując do tego międzynarodowy transfer wiedzy, technologii i innowacji.

[…]

  • upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania wśród mieszkańców Włocławka i regionu, ale przede wszystkim wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych;
  • członkowie sekcji organizują zebrania naukowe w Towarzystwie na zasadzie spotkań otwartych, także dla osób z zewnątrz, które chcą wziąć w nich udział;
  • członkowie sekcji odbywają spotkania z młodzieżą szkół ponadpodstawowych na tematy związane z aktualnymi problemami ekonomicznymi zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej;
  • przygotowują referaty z zakresu zarządzania (w tym zarządzania zasobami ludzkimi), obejmujące planowanie i podejmowanie decyzji dotyczących  przedsiębiorstw prywatnych, jak i podmiotów rządowych i samorządowych;
  • organizowanie konkursów dla młodzieży szkół średnich związanych z problematyką ekonomiczną i zarządzaniem.

Przewodniczący Sekcji Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Włocławskiego Towarzystwa Naukowego dr Marek Stefański zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w sali 22 (II piętro) w siedzibie WTN – Plac Wolności 20, Włocławek.

(more…)