Włocławskie Towarzystwo Naukowe organizacją pożytku publicznego

Włocławskie Towarzystwo Naukowe jest organizacją pożytku publicznego

KRS 0000010755

Prosimy o przekazywanie 1,5% podatku na OPP